MONTAŻ

prosty

instrukcja montażu

maty legowiskowe

1. Informacje ogólne

Powierzchnia posadzki na stanowiskach legowiskowych powinna być wykonana z betonu, gładka i czysta,

z ok. 3% spadkiem w kierunku odpływu odchodów zwierzęcych (rys. 1).

WYMAGANIA DO INSTALACJI: beton | asfalt

PODCZAS INSTALACJI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE

NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

• Przed instalacją w niskich temperaturach maty

   przechowywać przez 2-3 dni w temperaturze ok 15°C

• Optymalna temperatura instalacji: 5-30°C

Producent/dostawca mat na stanowiska legowiskowe zaleca wykonanie montażu mat poprzez

wykwalifikowany serwis.

W przypadku jednak zdecydowania przez użytkownika o samodzielnym montażu - niniejsza instrukcja stanowi praktyczną pomoc dostawcy w samodzielnym zamontowaniu mat w oborze.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

PRZYMIAR METROWY

WIERTARKA UDAROWA

z wiertłem do betonu Ø12

MŁOTEK

- 3 szt. wkrętów Ø 8 mm z dyblami rozporowymi Ø 12 mm

(w pakiecie, dostarczone przez dostawcę mat)

 

2. Ułożenie mat na stanowiskach legowiskowych

Rozłożyć maty legowiskowe na stanowiskach. Pojedyńcze maty powinny by ułożone (rys. 2).

Sąsiadujące ze sobą maty należy ułożyć kolejno

(rys. 3).

Uwaga na odstęp pomiędzy matami.

 

3. Mocowanie mat do podłoża betonowego

Każdą matę mocujemy do podłoża betonowego wkrętami z dyblami rozporowymi-dostarczonymi

w pakiecie przez dostawcę mat. Wiercenie otworów w betonie na wkręty mocujące,

kolejność czynności:

- każda mata w części czołowej posiada 3 otwory,

- po ułożeniu mat przewiercić w miejscach przeznaczonych na kołki montażowe.

- włożyć dyble rozporowe do otworów jak przedstawiono na (rys. 4)

i ułożyć matę otworami w miejscach

wykonanych otworów,

- w bić kołki mocujące (rys. 5).

Operacje z pkt. 3 powtórzyć kolejno

dla pozostałych mat.

Dodatkowe informacje odnośnie montażu

łączników do mat legowiskowych DBT.

Dostępne wymiary:

1.2

1.3

1.4

1.5

instrukcja montażu

maty puzzlowe

WYMAGANIA DO INSTALACJI: beton | asfalt

Podczas instalacji poniższe instrukcje powinny być ściśle przestrzegane.

• Przed instalacją w niskich temperaturach maty

   przechowywać przez 2-3 dni w temperaturze ok 15°C

• Optymalna temperatura instalacji: 5-30°C

POTRZEBNE NARZĘDZIA

PRZYMIAR METROWY

WIERTARKA UDAROWA

z wiertłem do betonu Ø8

MŁOTEK

NOŻYK

 

1. Ogólna zasada łączenia mat

typu "puzzle".

 

beton min 10 cm

beton min 10 cm

asfalt min 3 cm

Beton musi być czysty i prosty.

Rys. 1

Uwaga! Maty nie mogą na siebie nachodzić

- powinny zaledwie luźno przylegać (rys. 1)

Rys. 3

Rys. 2

szyna prowadząca

gumowa

mata

Kabiny /

obszar karmienia

zamocowania

Maty powinny być ułożone na podłodze

i podłączone w "puzzle" pozostawiając około 2 cm wolnej przestrzeni od ścian

i innych ograniczeń powierzchni podłogi i 1 cm od szyny prowadzącej (rys. 2)

 

Układanie i łączenie mat ze sobą na przejściach (rys. 3). Możliwe są wszystkie opcje podłączenia maty -

W zależności od kształtu i wielkości powierzchni podłogi

 

Rys. 4

Maty można dopasowywać do kształtu betonu.  Doskonale nadają się do przycinania więc dane elementy, które przystają do ściany lub innych powierzchni można bez problemu usunąć. (rys. 4)

W celu ochrony mat przed ich możliwym odłączeniem, np. podczas przejazdu ciągnika czy poruszającego się kolektora odchodów zwierzęcych, zaleca się dodatkowo przymocowanie mat do betonu. (rys. 5)

wkręt

podkładka

podkładka

GUMOWA

MATA

2mm

Rys. 5

x

y

Przyjazna dla zwierząt główka wkręta.

x = min 70 mm do regularnej podłogi betonowej

x = min 120 mm do podłogi asfaltowej

y = min 6mm

Dopuszczalne są przejazdy po matach pod warunkiem przestrzegania zasad:

• zakaz wykonywania gwałtownych manewrów (ruszanie, hamowanie,zakręty)

• zakaz skręcania kół w miejscu

• max prędkość poruszania się 3km/h

 

Uwaga: Przejazdy ciężkich pojazdów mają

zły wpływ na matę.

W przypadku rozpięcia puzzli należy je poprawić.

 

instrukcja montażu

maty rusztowe

WYMAGANIA DO INSTALACJI: beton | asfalt

Podczas instalacji poniższe instrukcje

powinny być ściśle przestrzegane.

• Przed instalacją w niskich temperaturach maty

   przechowywać przez 2-3 dni w temperaturze ok 15°C

• Optymalna temperatura instalacji: 5-30°C

Systemu zgarniaczy należy używać zgodnie

z instrukcją dostosowania ich do podłóg gumowych dostarczonej przez producenta.

 

POTRZEBNE NARZĘDZIA

WIERTARKA UDAROWA

z wiertłem do betonu Ø8

PRZYMIAR METROWY

NOŻYK

 

Zamontować fixingi wg schematu:

Ułożyć matę na ruszcie

wkładka gumowa

wkładka gumowa

(sklinowana)

Oczyścić powierzchnię rusztów

(powinna być gładka i bez nierówności)

przykład powierzchni niedopuszczalnych

Dokręcić śruby montażowe

do momentu spęcznienia

i zablokowania kostki gumowej

w ruszcie.

Zachować odstępy od ścian i od innych mat

(Rys. 1.1, Rys. 1.2)

Rys. 1.1

Rys. 1.2

W razie potrzeby

dociąć matę nożem.

 

Dopuszczalne są przejazdy po matach pod warunkiem przestrzegania zasad:

• zakaz wykonywania gwałtownych manewrów (ruszanie, hamowanie,zakręty)

• zakaz skręcania kół w miejscu

• max prędkość poruszania się 3km/h

 

Uwaga: Przejazdy ciężkich pojazdów mają zły wpływ na matę.

W przypadku

rozpięcia puzzli należy je poprawić.

 

© 2017 Dobro Geyer & Hosaja